MZ-Legal Kancelarie Radców Prawnych Krajowa Izba Radców Prawnych MZ-Legal Rozumiemy Biznes

O KANCELARII

Kancelarie Radców Prawnych MZ-LEGAL powstały w wyniku kilkuletniej ścisłej współpracy Radców Prawnych Mikołaja Miściskiego oraz Michała Ziółko. Kancelaria za priorytet stawia sobie zadowolenie swoich klientów oraz wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w obsłudze firm z sektora MŚP jesteśmy w stanie zaoferować Państwu kompleksową obsługę prawną na każdym etapie rozwoju firmy. Cechuje nas elastyczne podejście i zrozumienie potrzeb biznesowych naszych klientów. Prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców, dokładamy wszelkich starań, aby zrozumieć specyfikę danej branży, co umożliwia nam poszukiwanie rozwiązań prawnych maksymalnie upraszczających prowadzenie biznesu. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin: notariuszami, księgowymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi, specjalistami z zakresu prawa pracy, co pozwala nam na świadczenie usług wykraczających poza sztywne ramy świadczenia pomocy prawnej. Oferujemy naszym klientom zarówno stałą obsługę, jak i doraźną pomoc w konkretnej sprawie.

Zapraszamy Państwa do współpracy

SPECJALIZACJE

  Doradzamy naszym klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego, dbając o jego prawidłowy przebieg. Przygotowując umowy w obrocie budowlanym staramy się tak formułować zapisy umowne, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy klienta i ograniczyć do minimum ryzyko finansowe, wynikające z działalności w branży budowlanej. Zwracamy szczególną uwagę na zabezpieczenie naszych klientów przed ewentualnymi niezasadnymi roszczeniami mogącymi pojawić się przy odbiorze końcowym inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym. Rzetelne zabezpieczenie interesów naszych klientów jest dla nas kluczowe w celu zapewnienia płynności finansowej i bezpieczeństwa podczas trwania procesu budowlanego, a także po jego zakończeniu.
  Pomagamy klientom indywidualnym bezpiecznie zakupić wybraną nieruchomość, analizując i sprawdzając umowy zawierane z deweloperami. Wskazujemy na jakie zapisy umowne kupujący winien zwrócić szczególną uwagę. Sprawdzamy umowy deweloperskie także pod kątem wyeliminowania klauzul abuzywnych. Bierzemy na swoje barki proces negocjacji kluczowych zapisów umownych z deweloperem.
  We współpracy z architektami oraz branżowcami przygotowujemy kompleksowy audyt stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. Zbadanie stanu prawnego nieruchomości ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o inwestycji. Kancelaria przygotowuje pełny audyt nieruchomości, w którego zakres wchodzi ocena min. poniższych zagadnień:

  • analiza Ksiąg Wieczystych;
  • badanie dokumentacji znajdującej się w rejestrze gruntów i budynków;
  • sprawdzenie dostępności mediów;
  • sprawdzenie dostępności komunikacyjnej;
  • analiza planu zagospodarowania przestrzennego;
  • w przypadku braku pzg. analiza możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
  • zbadanie czy zachodzi konieczność uzyskania decyzji środowiskowej;

  Biorąc pod uwagę, że zakup nieruchomości pod inwestycję wiąże się z dużymi nakładami finansowymi oraz kredytami bankowymi, szczegółowa analiza due diligence nieruchomości leży w interesie inwestora. Brak uregulowanego stanu prawnego jest poważną wadą prawną i może znacznie utrudnić realizację inwestycji.

  Znajomość realiów branży budowalnej umożliwia nam profesjonalną reprezentację naszych klientów w sporach z innymi uczestnikami procesu budowlanego. Zdając sobie sprawę z faktu, iż najważniejsza jest realizacja procesu budowlanego i zachowania płynności finansowej, staramy się rozwiązywać spory na drodze negocjacji, a dopiero w sytuacji, gdy nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.
  Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę, decyzji WZ, pozwoleń zamiennych.

ZESPÓŁ

Michał Ziółko Radca Prawny

MICHAŁ ZIÓŁKO


Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, w 2015 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie uzyskując następnie tytuł zawodowy Racy Prawnego.

Mikołaj Miścicki Radca Prawny

MIKOŁAJ MIŚCICKI


Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, W 2007 r. złożył egzamin sędziowski, radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie prowadzący praktykę od roku 2009.

KONTAKT

MICHAŁ ZIÓŁKO
Radca Prawny
ul. Dobrego Pasterza 100
31-416 KRAKÓW

tel: +48 606 342 353
e-mail: m.ziolko@mz-legal.pl

MIKOŁAJ MIŚCICKI
Radca Prawny
ul. Dobrego Pasterza 100
31-416 KRAKÓW

tel: +48 784 633 119
e-mail: m.miscicki@mz-legal.pl